Ansökningsblankett

Förskolan SMULTRONET

      Glömminge

                

                        Ansökan om förskoleplats

 

 

Barnets namn                                   Barnets personnummer  

 

----------------------------------      -------------------------------        

Adress                                               Telefon  

 

----------------------------------      -------------------------------
      

Vårdnadshavare, namn                    Personnummer

 

----------------------------------       -------------------------------

Arbetsgivare / skola                        Telefon, arbetet

 

 ---------------------------------       -------------------------------- 

       
Vårdnadshavare, namn                     Personnummer       

 

----------------------------------       --------------------------------

Arbetsgivare / skola                        Telefon, arbetet 

 

----------------------------------      ---------------------------------  

    
 
Placering önskas from, datum (inkl. inskolningstid):   

                                                                                     --------------------
                               

Övriga upplysningar:
 

          

 

 Namnteckning (av båda vårdnadshavarna)
 

          Ort och datum                                      Ort och datum

Vårdnadshavare, namnteckning     Vårdnadshavare, namnteckning      

-----------------------------------     -----------------------------------

 

OBS!

Ifylls vid gemensam vårdnad då vårdnadshavare inte har samma folkbokföringsadress som barnet.

 
Namn                                             Personnummer    

 

-------------------------------       --------------------------------

Adress                                            Postadress

 

------------------------------------         -----------------------------------------

Telefon, hem                                  Telefon, arbete

 

------------------------------          ----------------------------------                                                                

Blanketten skickas till:  

Förskolan SMULTRONET

Glömminge Backagården 2

386 95  FÄRJESTADEN

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)